Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kontakty

Telefonní seznam

Ředitelství Středomoravská nemocniční a.s.

OBSAH:

Vedení a administrativa

Oddělení a ambulance

Cizí organizace


Vedení a administrativa

Informace, spojovatelka

Jméno Telefon E-mail
spojovatelka 587 800 111  
sociální pracovnice 587 800 353 socialni@nst.agel.cz

Ředitelství Nemocnice Šternberk

Jméno Telefon E-mail
Člen představenstva - MUDr. Vátězslav Vavroušek, MBA, MPH 587 800 212 vitezslav.vavrousek@smn.agel.cz
Hlavní sestra - Mgr. Andrea Vacová 587 800 217 andrea.vacova@nst.agel.cz
Manažer kvality - Bc. Hana Knopová 587 800 358,
725 663 541
hana.knopova@smn.agel.cz

Útvar ekonomického ředitele

Oddělení ekonomické

Jméno Telefon E-mail
Ekonomický ředitel - Ing. Jiří Drábek 582 315 735 jiri.drabek@npv.agel.cz
Vedoucí ekonomického odd.    
Ekonom - Ing. Hana Kováčová 582 315 861  
Ekonom - David Knop 582 315 865  
Vedoucí odd. zdravotních pojišťoven - Ing. Lenka Klementová 582 315 738 lenka.klementova@npv.agel.cz
Hlavní účetní - Ing. Richard Pražák 582 315 748 richard.prazak@npv.agel.cz
Pokladna, podatelna 587 800 206  
Finanční účtárna 587 800 270  

Útvar hlavního správce

Jméno Telefon E-mail
Správce nemocnice 587 800 218 irena.neplechova@nst.agel.cz
Vedoucí stravovacího provozu 587 800 251 lenka.zahradkova@nst.agel.cz

Útvar hlavního personalisty

Jméno Telefon E-mail
Personální oddělení, volná pracovní místa - Kateřina Seidlová 587 800 335 katerina.seidlova@nst.agel.cz

Útvar hlavního informatika

Jméno Telefon E-mail
Denní manažer IT provozu 587 800 272  

Oddělení a ambulance

Anesteziologicko-resuscitační oddělení + JIP chirurgických oborů

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Marián Olejník 587 800 247 marian.olejnik@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Jitka Chlupová 587 800 243 jitka.chlupova@nst.agel.cz

Centrální operační sály a centrální sterilizace

Jméno Telefon E-mail
Vrchní sestra - Bc. Martina Eliášová 585 087 136 martina.eliasova@nst.agel.cz
Sterilizace pro externí zákazníky 585 087 135 ludmila.micova@nst.agel.cz
Sterilizace o víkendech 585 087 240, 725 663 557  

Dermatovenerolog - kožní ambulance

Jméno Telefon E-mail
Lékař - MUDr. Jitka Dobešová 587 800 285  

Dětské oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Renáta Klosová 587 800 373 renata.klosova@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Eva Kolářová 587 800 374 eva.kolarova@nst.agel.cz
Oddělení větších dětí a batolat 587 800 372  
Oddělení intenzivní péče a kojenců 587 800 377  
Oddělení novorozenecké 587 800 296  
Ambulance 587 800 376  

Gynekologicko - porodnické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Marek Vaca 587 800 300 marek.vaca@nst.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Tomáš Látal 587 800 293 tomas.latal@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Jarmila Starostová 587 800 301 jarmila.starostova@nst.agel.cz
Porodní sál - prohlídky, předporodní kurzy 587 800 290  
Ambulance porodního sálu – natočení KTG 587 800 383  
Oddělení šestinedělí 587 800 295  
Novorozenecké oddělení, linka kojení 587 800 296  
Ambulance oddělení    

Hemodialyzační oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Hejduk 87 800 392 pavel.hejduk@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Jana Zedková 587 800 394 jana.zedkova@nst.agel.cz
Nefrologická ambulance 587 800 391  
Hemodialyzační oddělení 587 800 391  
Konzultace 725 663 521  

Chirurgicko - traumatologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Jan Smetka 587 800 238 jan.smetka@nst.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Petr Vojáček 587 800 246 petr.vojacek@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Dagmar Jünglingová 587 800 221 dagmar.junglingova@nst.agel.cz
Informace, centrální příjem 587 800 232  
Akutní traumatologická ambulance 587 800 234  
Ambulance oddělení    

Interní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář oddělení - MUDr. Lukáš Prucek 587 800 344 lukas.prucek@nst.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Jiří Tůma 587 800 362 jiri.tuma@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Alena Kačalová 587 800 360 alena.kacalova@nst.agel.cz
Objednání hospitalizace (ambulance) 587 800 340  
Oddělení č. 9 (muži) - sesterna 587 800 151  
Oddělení č. 11 (ženy) - sesterna 587 800 356  
Interní JIP 587 800 354  
Ambulance oddělení    

LDN oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Soňa Kočířová 587 800 228 sona.kocirova@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Hana Pojarová 587 800 280 hana.pojarova@nst.agel.cz
MUDr. Veronika Šrámková 587 800 202 veronika.sramkova@nst.agel.cz

Metabolická a diabetologická ambulance

Jméno Telefon E-mail
Metabolická a diabetologická ambulance 587 800 308  

Neurologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Zita Kettnerová 587 800 242 zita.kettnerova@nst.agel.cz
Vrchní sestra - Alena Kačalová 587 800 257 alena.kacalova@nst.agel.cz
Oddělení JIP 587 800 259  
Ambulance akutní 587 800 261  
Ambulance infuzní terapie 587 800 127  
Oddělení ženy a muži 587 800 356  

Nutriční poradna

Jméno Telefon E-mail
Nutriční terapeut 587 800 268  

Oddělění laboratorní medicíny

Jméno Telefon E-mail
Oddělení laboratorní medicíny provozuje vlastní web    

Pracovně lékařská služba

Jméno Telefon E-mail
Lékař - MUDr. Táňa Malinová 587 800 208 tana.malinova@nst.agel.cz

Psychiatr - psychiatrická ambulance

Jméno Telefon E-mail
Lékař - MUDr. Hana Kleinová 587 800 215  

Radiodiagnostické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Dagmar Nedvědová 587 800 325 dagmar.nedvedova@nst.agel.cz
Vedoucí radiologický asistent - Bc. Barbara Zapletalová 587 800 324 barbara.Zapletalova@nst.agel.cz
Evidence 587 800 326  

Rehabilitační oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Alice Ščudlová 587 800 334 alice.scudlova@nst.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Petra Vysluchová 587 800 337 petra.vysluchova@nst.agel.cz
Vedoucí fyzioterapeut - Bc. Zuzana Homolová, ILTV 2 587 800 338 zuzana.homolova@nst.agel.cz
Elektroterapie 587 800 336  
ILTV 1 / individ.tělocvik / 587 800 320  

Sociální pracovnice

Jméno Telefon E-mail
Sociální pracovnice 587 800 353 socialni@nst.agel.cz

Cizí organizace

Ambulance lékařů

Jméno Telefon E-mail
Ambulance oční - MUDr. Jitka Vrbová 587 800 227  
Ambulance kožní - MUDr. Karhanová 587 800 821  
Ambulance ORL a alergologie - Doc. MUDr. Alena Polcrová, CSc. 587 800 273  
Ambulance urologie - MUDr. Vrtal, MUDr. Hanousek 587 800 274