Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Radiodiagnostické oddělení

Struktura oddělení:

 1. Centrální RDG pracoviště - pavilon
  1. skiaskopicko-skiagrafické vyšetřovny
  2. skiagrafická
  3. USG vyšetřovna
 2. Detašované pracoviště na chirurgii
  1. CT vyšetřovna
  2. USG vyšetřovna
  3. Skiagrafická vyšetřovna
 3. Pojízdné C rameno na chir. operačních sálech

O oddělení

Oddělení radiodiagnostiky se nachází v pavilonu léčebných a vyšetřovacích složek (vedle interního oddělení) v prvním patře.Zde je umístěna jedna skiagrafická vyšetřovna , jedna skiaskopicko-skiagrafická vyšetřovna a sonografická vyšetřovna.Další pracoviště najdeme v budově chirurgie v přízemí. Zde je umístěna skiagrafická vyšetřovna , která slouží zejména k vyšetřování pacientů indikovaných z akutní traumatologické ambulance a dále se zde nachází CT a sonografické pracoviště. Přístup je bezbariérový.

Na oddělení radiodiagnostiky pracují  4 lékaři s odbornou specializací, 8 radiologických  asistentů, všeobecná sestra  CT  a  2 všeobecné sanitářky ( asistence u sonografických vyšetření). 

RDG oddělení je plně digitalizováno a slouží jako vyšetřovací složka nejen pro ambulantní a hospitalizované pacienty v nemocnici Šternberk, ale i pro odborným a praktickým lékařům rozsáhlé spádové oblasti spádové oblasti.

Každý rok naše oddělení provede celkem cca  55 000 vyšetření.