Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Hemodialyzační středisko

      Jde o pracoviště dialyzační služby II.typu zajišťující ve dvousměnném režimu péči o nemocné, kteří vyžadují provedení některé z metod očišťování krve.

Hlavní objem nefrologické péče tvoří chronická hemodialyzační léčba, která je poskytována pacientům s nezvratným selháním ledvin zařazených do pravidelného hemodialyzačního programu. K léčbě je využívána špičková dialyzační technika, umožňující provádět kromě klasických hemodialýz též hemofiltrace a vysokoobjemové hemodiafiltrace a v aktuálním čase monitorovat účinnost hemoeliminačních metod. Dokumentace je vedena v informačním systému Nefris. Díky možnosti kontinuálního přenosu a sběru dat z dialyzačních přístrojů lze on-line sledovat průběh jednotlivých dialyzačních procedur i celé dialyzační směny. Součástí celkové dialyzační péče je též integrovaný rehabilitační program pro dialyzované pacienty. Pravidelně je hodnocena adekvátnost léčby a jsou vyhodnocovány indikátory kvality včetně spokojenosti pacientů. Indikovaní nemocní jsou zařazováni do čekací listiny k transplantaci ledviny. Je možnost provádět prázdninové dialýzy.

Pacienti se selháním ledvin mohou být léčeni též chronickou peritoneální dialýzou včetně automatizované, přístrojové peritoneální dialýzy v indikovaných případech.

V rámci akutního dialyzačního programu jsou léčeni pacienti s různými formami akutní poruchy funkce ledvin, u nichž je nezbytná podpora nebo náhrada renálních funkcí. Těsná spolupráce s odděleními ARO a JIP, provádějícím kontinuální eliminační techniky, umožňuje dle potřeby kombinovat tyto metody očišťování krve a zvyšovat tak kvalitu komplexní péče.

Kontakt:

Telefon: 587 800 391

Kde nás najdete:

Pracoviště je umístěno v 1. patře budovy B, je přístupné po schodišti nebo výtahem s možností transportu ležících pacientů, na oddělení je umožněn bezbariérový pohyb osob. Provoz je uskutečňován ve třech dialyzačních sálech s příslušným provozním komplementem.

zpět na úvodní stránku oddělení