Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 587 800 111
+420 725 663 504
+420 725 663 554

O nemocnici

Historie

Na počátku byl špitál pro 12 žen, který založil Štěpán ze Šternberka se svou manželkou Kateřinou roku 1339. Sloužil s přestávkami několik set let do poloviny 18. století, jeho stavení bylo roku 1908 zbouráno.

Za epidemií moru a tyfu v 17., 18. a 19. století nemocní byli ošetřováni většinou doma. V době cholerové nákazy 1831 - 1832 byla zřízena provizorní nemocnice v bývalém augustiánském klášteře. V 19. století zaměstnávala šternberská řemesla na tisíc tovaryšů a domácnosti stejný počet služebných žen a dívek. Ve vážných případech nemoci byli mužští zaměstnanci převáženi až do Prostějova do nemocnice Milosrdných bratří, nemocné služky byly ponechány na svých lůžkách na půdě nebo ve studených, zatuchlých komorách.

V roce 1878 věnoval továrník Heeg s manželkou městu na zřízení nemocnice dům na tzv. Olomouckém předměstí (v dnešní Bezručově ulici) a tkalcovské společenstvo přispělo nadací 10 tisíc zlatých na její vnitřní vybavení. Ve dvoře přistavělo město ještě budovu infekčního oddělení a zvýšilo tak kapacitu své nemocnice na 54 lůžek. Pracoval zde jeden lékař, tři řádové sestry a jeden sanitář.

Roku 1908 rozhodla městská rada vybudovat novou městskou nemocnici v dnešní Jivavské ulici nákladem 800 tisíc korun. Slavnostní otevření se konalo 25. ledna 1913. Byly postaveny čtyři pavilony s oddělením chirurgicko - porodnickým, očním infekčním a interním, v němž se léčila i plicní tuberkulóza. Pacienti měli k dispozici celkem 174 lůžek, staralo se o ně kromě lékařů 14 řádových sester a pomocný personál. Ve městě byla ještě před vypuknutím války zřízena záchranná služba.

Za 1. světové války ošetřovala městská nemocnice především těžce raněné vojáky. Nouzové špitály upraveny v Dělnickém domě, v klášteře školních sester, v Katolickém domě (dnešní sokolovna), v Schweiterově továrně, ve školách a v barácích u psychiatrické léčebny.

I za první republiky byla nemocnice ve správě města. Měla stále 14 budov, některé z nich však byly rozšířeny. Koncem 30. let zde pracovalo 6 lékařů, 30 zdravotních sester a 42 členů ostatního personálu.

Za německé okupace ve válečném období se stala nemocnice opět především vojenským lazaretem, jenž v květnových a letních dnech 1945 sloužil i sovětským vojákům.

V roce 1948 převzal správu nemocnice Okresní národní výbor ve Šternberku. Příští rok se osamostatnilo porodnicko - gynekologické oddělení, zřízeno oddělení dětské, v roce 1952 otevřena neurologie. Počet lůžek stoupl na 331, počet primariátů na 5. 1. ledna 1952 vznikl Okresní ústav národního zdraví ve Šternberku, jehož jádrem byla právě nemocnice. Adaptovány operační saly, o jedno patro zvýšen gynekologický pavilón, z inženýrských staveb nejvýznamnější byla hloubková kanalizace vyvedená ze všech budov do nové čistící stanice. Postaven kulturní dům.

Při územní reorganizaci 1960 přestal být Šternberk okresním městem a nemocnice se stala součástí OÚNZ Olomouc. Přístavbou rozšířeno gynekologické oddělení, dokončen spojovací trakt mezi chirurgií a budovou kuchyně, tím byl získán chirurgický komplement se dvěma operačními sály a společnou sterilizací v mezisálí, pracovny pro lékaře, velká hala v přízemí sloužící jako čekárna k ambulancím atd. Ve spolupráci s psychiatrickou léčebnou bylo vybudováno v jejím areálu pracoviště pro patologickou anatomii. V roce 1960 získalo zdravotnictví budovy v Opavské ulici pro zřízení polikliniky a tak vznikl ve městě druhý zdravotnický komplex. V nemocnici, zejména v odděleních chirurgie, pediatrie a gynekologie, postupně přeměnily velké sály na menší pokoje. V letech 1967 - 1970 byly vystavěny nad nemocnicí družstevní byty pro zaměstnance, 1986 byla dokončena budova internátu pro malé rodiny a svobodné zaměstnance. Roku 1971 byla zahájena výstavba kotelny na lehké topné oleje a nadstavba spojovacího traktu nad chirurgií, aby zde bylo zřízeno resuscitační oddělení. V roce 1978 byly postaveny v areálu nemocnice závodní jesle, 1985 k nim byla přistavěna mateřská škola. Ta však byla zrušena 1995 pro celkový nedostatek dětí ve městě. Roku 1981 byla otevřena nová budova porodnice. V letech 1985 - 1991 byl vybudován pavilon společných vyšetřovacích a léčebných složek.

1. ledna 1992 zanikl OÚNZ Olomouc. Ministerstvo zdravotnictví ČR dalo souhlas ke vzniku sdruženého zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Šternberk a dalšími poliklinikami v Uničově a Litovli (celkem pro 75 tisíc obyvatel) jako samostatného právního subjektu. Zakladatelem byl Okresní úřad Olomouc.

V roce 1993 rekonstruovány operační sály a gynekologický pavilon. Roku 1994 zřízeno geriatrické oddělení. Téhož roku dokompletovány počítače na všech odděleních, zvýšil se počet lůžek v gastroenterologii, rozšířeny byly služby v oboru urologie, otorrhinolaryngologie a laparoskopických operací.

V roce 1998 byla provedena rekonstrukce interního oddělení a zahájena rekonstrukce stravovacího provozu, která byla dokončena v roce 2000.

V letech 2001 - 2003 probíhala rozsáhlá přestavba pavilonu chirurgických oborů. Dále bylo nově koncipováno oddělení. Nově bylo zřízeno pracoviště centrální sterilizace.

Od r. 2005 je Nemocnice Šternberk z důvodu organizace zdravotní péče v Olomouckém kraji součástí společnosti Nemocnice Olomouckého kraje a.s. ( NOK).

V roce 2005 prošla budova porodnice rekonstrukcí a rozšířením, v létě 2007 byla rekonstrukce dokončena přestavbou a modernizací porodních sálů na boxový systém.

Od 1.7.2007 pronajala společnost NOK nemocnici společnosti Středomoravská nemocniční a.s. (SMN a.s.), která je členem skupiny AGEL . SMN a.s. provozuje i další nemocnice v Prostějově a Přerově. Za velmi dobré spolupráce SMN a.s., NOK a.s. a KÚ Olomouckého kraje jsou realizovány pravidelné investice do vybavení nemocnice moderní přístrojovou technikou, lůžky atd. Jsou realizovány investice do budov.

Z důvodů akreditačních a odborných standartů došlo k centralizaci laboratorního provozu a přesunutí části přístrojové techniky a vyšetřovacích metod do Nemocnice Prostějov . Dostupnost výsledků zajištěna systémem svozové služby a investic do informačních technologií. Ze stejného důvodu bylo do Prostějova přesunuto oddělení patologie.

V r. 2009 vybudování a zahájení provozu hemodialyzačního oddělení .

V r. 2014 proběhla celková rekonstrukce a modernizace novorozeneckého a oddělení šestinedělí.

V r. 2015 proběhla rekonstrukce budovy gynekologie.

V r. 2015 rekonstrukce a zateplení budovy LDN.

V r. 2022 bylo otevřeno nové ortopedické oddělení.

V r. 2022 nemocnice otevřela nový interní pavilon. Výstavba pětipodlažní supermoderní ekologicky nadstandardní budovy trvala 30 měsíců a rostla od samotných základů, díky čemuž mohla vzniknout budova odpovídající veškerým požadavkům jak pro moderní léčbu, tak i komfort pacientů. Moderní ambulantní prostory, pokoje hotelového typu, ve kterých nechybí klimatizace, vlastní sociální zázemí a designově řešený interiér – takový je zbrusu nový interní pavilon Nemocnice AGEL Šternberk.

V současné době nemocnice poskytuje kvalitní zdravotní péči v regionu s vysoce erudovaným personálem, s využitím moderní přístrojové techniky a v prostorech odpovídajícím evropskému standardu.