Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 587 800 111
+420 725 663 504
+420 725 663 554

Kariéra

Informace pro zájemce (studenty) o odbornou praxi

V případě zájmu o odbornou praxi je nutno si nejprve dohodnout termín odborné praxe přímo na konkrétním oddělení. Poté si vyplňte  Žádost o schválení odborné stáže/praxe, na které si nechejte schválit požadovaný termín primářem oddělení (studenti lékařských oborů) či vrchní sestrou oddělení (studenti nelékařských oborů). Žádost je možné nechat schválit i prostřednictvím emailu.

Pro vyřízení smlouvy o zajištění odborné praxe kontaktujte p. Kateřinu Seidlovou, tel.: 587 800 335 nebo na e-mailu: katerina.seidlova@nst.agel.cz

Žádost se smlouvou se vyřizuje nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením odborné praxe.

V případě, že AGEL Středomoravská nemocniční a.s. nemá se školou uzavřenou rámcovou smlouvu (jedná se o školy, které nejsou ve výše uvedeném seznamu), student použije tento vzor smlouvy: Vzor -Smlouva o zajištění praktické výuky studenta - univerzální smlouva 2023.

Po ukončení odborné praxe studenti odevzdají na oddělení nebo sekretariátě Nemocnice AGEL Prostějov vyplněný a podepsaný Výkaz studenta.

Studenti VOŠ musí před nástupem na odbornou praxi absolvovat lékařskou prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti studenta před zařazením do praktické přípravy. Povinnost lékařské prohlídky pro studenty středních a vyšších odborných škol před zahájením odborné praxe plyne z vyhlášky č. 79/2013, §8 odstavec 1, písmeno b/2. Prohlídka musí být provedena u lékaře, který poskytuje pracovně lékařské služby poskytovatele odborné praxe v Nemocnici AGEL Šternberk a termín prohlídky domluvte s p. Kateřinu Seidlovou, tel.: 587 800 335 nebo na e-mailu: katerina.seidlova@nst.agel.cz

V rámci této prohlídky nestačí tedy prohlídka obvodním lékařem.
V příloze naleznete potřebné formuláře:

  1. Žádost o provedení lékařské prohlídky ke vzdělávání a posouzení zdravotní způsobilosti žáka před zařazením do praktické přípravy 1x – předložená žádost musí být podepsána zástupcem školy.
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a posouzení zdravotní způsobilosti studenta před zařazením do praktické přípravy – musí být ve trojím vyhotovení.

Pracovní oděv a obuv si student zajistí sám na vlastní náklady.

Informace pro zájemce o odbornou stáž

V případě zájmu o odbornou stáž kontaktujte telefonicky či e-mailem vedoucího příslušného oddělení, na kterém máte zájem odbornou stáž vykonávat a dohodněte se na přesném termínu odborné stáže.

Pro vyřízení smlouvy o zajištění odborné stáže následně kontaktujte p. Kateřinu Seidlovou, tel.: 587 800 335 nebo na e-mailu: katerina.seidlova@nst.agel.cz

Po ukončení odborné stáže stážisti odevzdají na oddělení nebo sekretariátě Nemocnice AGEL Prostějov vyplněný a podepsaný Výkaz stážisty.

Cena odborné stáže v rámci celoživotního a specializačního vzdělávání po získání odborné způsobilosti:

Cena stáže:
nelékaři 390,- Kč/den
lékaři 390,- Kč/den
o studenti zdarma

Přílohy ke stažení zde