Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 587 800 111
+420 725 663 504
+420 725 663 554

O nemocnici

Poskytnutí zdravotních služeb nezletilému pacientovi

11.4.2012

Od 1.4.2012 je v platnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), jehož cílem má být mj. posílení práv pacientů.

Podle paragrafu 35 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o zdravotních službách jde-li o nezletilého pacienta, a jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se souhlas obou rodičů k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. 

V případě, že nemohou k takovým zdravotním službám nezletilého pacienta vyjádřit na místě svůj souhlas oba rodiče, je třeba, aby jeden rodič nejpozději při nástupu nezletilého pacienta do nemocnicepředložil podepsanou plnou moc od druhého nepřítomného rodiče (doporučujeme mít více vyhotovení, není nutné ověření podpisu na plné moci).

Pokud není možné zajistit souhlas obou zákonných zástupců k zamýšlenému zdravotnímu výkonu a rodič nepředloží plnou moc k zastupování od druhého rodiče, nemocnice pak postupuje podle § 35 odst. 3 písm. a), tj. že se obrátí na soud za účelem ustanovení opatrovníka.

Pokud není souhlas druhého rodiče předložen z toho důvodu, že není znám jeho aktuální pobyt a místo, kde se zdržuje, učiní druhý rodič o této skutečnosti prohlášení, které se zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta. 

Oba dokumenty (plná moc, čestné prohlášení) jsou ke stažení zde:

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: