Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Anesteziologicko-resuscitační oddělení + JIP chirurgických oborů

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

  • 13 lůžek

Zdravotnický personál:

  • 12 lékařů

Hlavním cílem celého kolektivu lékařů a sester našeho oddělení bude jistě i nadále poctivá práce a upřímná snaha pomoci Vám v závažných okamžicích vašeho života.

O oddělení

Oddělení ARO vzniklo v roce 1974. Zakládajícím lékařem byl primář MUDr. Pavel Brogowski. Oddělení vychovalo řadu lékařů a sester, kteří pracují v našem regionu, ale i v zahraničí.

S pracovníky našeho oddělení se setkáte vždy, když se budete muset podrobit nějakému operačnímu zákroku nebo absolvovat bolestivé vyšetření či ošetření. Naším úkolem je pomoci Vám v těchto případech, zbavit Vás bolesti, abyste svoji nemoc či úraz přečkali pokud možno v dobré pohodě, s minimem bolestí a bez nepříjemných pocitů. Proto se s námi setkáte na všech operačních sálech, ambulancích a jednotkách intenzivní péče. Spolupracujeme se všemi operačními obory naší nemocnice.

Lůžková část

Nedílnou součástí naší práce je i zajištění lůžkové části našeho oddělení, tzv. resuscitačního oddělení. Zde jsou přijímáni nemocní z ostatních oddělení nebo z domova, u kterých došlo k selhání základních životních funkcí, po komplikovaných operacích, po rozsáhlých poraněních, při závažných otravách a řadě dalších onemocnění.

Oddělení má pět lůžek, která jsou dobře vybavena přístroji a monitorovací technikou. V případě potřeby specializovaného výkonu, který nemůžeme na našem oddělení zajistit, spolupracujeme s pracovišti ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

O pacienty pečují sestry vysoce kvalifikované v oboru intenzivní péče a resuscitace. Vrchní sestrou oddělení je Jitka Chlupová. Péče o takovéto nemocné je neobyčejně náročná, fyzicky i psychicky vyčerpávající. Boj o záchranu života pacienta nebývá ale bohužel vždy korunován úspěchem. Je to boj mnohdy svízelný a vyčerpávající pro všechny zúčastněné. O to pěknější jsou pro nás chvíle, kdy nemocný s naším přispěním překoná kritické okamžiky svého života. A právě tyto chvíle nás posilují do dalšího boje o vaše zdraví a životy.

Od května 2004 byla otevřena nová jednotka anesteziologického a resuscitačního oddělení sloučená s jednotkami intenzívní péče chirurgických oborů.(chirurgie a traumatologie). Od roku 2009 byla připojena k oddělení ještě neurologická JIP. Oddělení má nyní 13 lůžek resuscitační a intenzívní péče.