Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Přednášková, publikační a jiná odborná činnost kolektivu pracoviště

Přednášky:

 1. J.Zahálková. Srdce a cévy z kamene-diagnostika a léčba vaskulárních kalcifikací z pohledu nových KDIGO doporučení pro CKD-MBD. Chronicky dialyzovaný pacient v očích nefrologa a rentgenologa – moravský seminář, Olomouc, 6. 10. 2009.
 2. J.Zahálková, M.Hrubý, K.Žamboch, I.Subhanová, M.Marsová. Komplexní péče o dialyzovaného pacienta s porfyria cutanea tarda. 33. slovenský nefrologický kongres s mezinárodní účastí, Nitra, 7.-9. 10. 2009.
 3. J.Zahálková. Současná nefrologie, spolupráce nového nefrologického pracoviště s lékaři regionu. Nové hemodialyzační oddělení Nemocnice AGEL Šternberk-rozšíření péče o klienty s chorobami ledvin v regionu, celoústavní seminář AGEL SMN Nemocnice AGEL Šternberk, Šternberk, 14. 10. 2009.
 4. P.Hejduk. Rizika dialyzovaného pacienta. P.Hejduk. Celoústavní seminář AGEL SMN Nemocnice AGEL Šternberk, Šternberk, 14.10.2009.
 5. J.Zahálková, N.Petejová. Dávkování antibiotik u nemocných léčených kontinuálními eliminačními metodami. 2.kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemcí, Olomouc, 29.-31. 10. 2009.
 6. J.Zahálková. Jak naložit s kombinační léčbou při CKD-MBD? Moravský nefrologický seminář, Olomouc, 24.11.2009.
 7. L.Neumannová. Provoz hemodialyzačního střediska, péče o dialyzovaného pacienta. Celoústavní seminář sester AGEL SMN Nemocnice AGEL Šternberk, 3.12. 2009.
 8. J.Zahálková. Malnutrice dialyzovaných pacientů. Moravský nefrologický seminář, Štramberk, 4.-5.12.2009.
 9. L.Neumannová. Pacient s akutním selháním ledvin a nutností akutní dialýzy. Mezinárodní kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Sepetná, duben 2010.
 10. N.Neumannová. Péče o dialyzovaného pacienta. Celoústavní konference sester, Šternberk, květen 2010.
 11. N.Petejová, J.Zahálková, K.Urbánek, M.Grundmann, A.Martínek, I.Kacířová, J.Dědochová, T.Schichel. Změny farmakokinetiky vankomycinu vlivem vysokoobjemových kontinuálních náhrad funkce ledvin užitých při sepsi a akutní renální poruše. 33.kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí, Praha, 10.-12.6.2010
 12. K.Žamboch, Z.Kosatíková, J.Zahálková, M.Žurková, V.Kolek. Využití membránové plazmaferézy u pacienta s plicní alveolární proteinozou. 33.kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí, Praha, 10.-12.6.2010.
 13. Zahálková J, Táborský P, Petejová N, Urbánek K, Strojil J, Kacířová I: Vancomycin dose adjustment using pharmacokinetic analysis in critically ill patiens receiving high volume continuous renal replacement therapy. 28. meeting Mezinárodní společnosti pro očišťování krve (ISBP), Los Angeles, Californie, 24-26.9.2010
 14. L.Neumannová. Cévní přístupy k dialýze, ošetřování centrálních katétrů. IV.sympozium Agel, Přerov, 7.-8.10.2010
 15. L.Šenkýřová. Dietní opatření u pacientů s nefrologickým onemocněním, v predialýze a pacientů dialyzovaných. IV.sympozium Agel, Přerov, 7.-8.10.2010
 16. Vojtová V, Strojil J, Zahálková J, Petejová N, Urbánek K: Vancomycin dosage in patiens with sepsis undergoing continual renal replacement therapy. 39. sympozium Evropské klinické farmacie a 13. Kongres Francouzské společnosti pro klinickou farmaciii, Lyon, Francie, 21.-23.10.2010
 17. Urbánek K, Zahálková J. Dávkování antibiotik u pacientů dialyzovaných pro akutní selhání ledvin. XII.sympozium klinické farmacie René Macha, Mikulov, 26.-27.11.2010
 18. Zahálková J, Petejová N, Strojil J, Urbánek K. Vancomycin pharmaockinetics and pharmacdynamics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients, poster. XLVIII kongres ERA-EDTA, Praha, 23.-26.6.2011.

 19. Zahálková J, Marsová M, Nikorjaková I, Švesták M, Žamboch K. Prevalence and relationship between factors related to cardiovascular ossification in dialysis patients, poster. XLVIII kongres ERA-EDTA, Praha, 23.-26.6.2011.
 1. Urbánek K, Zahálková J, Metelka R, Strojil J. Gentamicin pre-dialysis dosing in patients receiving extended intermittent high-flux hemodialysis for acute kidney injury in sepsis. 12th International congress of therapeutic drug monitoring and clinical toxikology. Stuttgart, Německo, 2.-6.10.2011, P 138.
 2. Zahálková J,Metelka R, Ďuricová J, Strojil J, Petejová N, Urbánek K, Kosatíková Z. Predialyzační podávání gentamicinu při extendované denní hemodialýze u septických pacientů se selháním ledvin. 34.kongres České nefrologické společnosti, Brno, 14.-16.6.2012.
 3. Zahálková J, Hanušová Z. Principy dávkování antibiotik při akutním poškození ledvin a současné hemoeliminaci. VI.sympozium AGEL, Olomouc, 4.-5.10.2012.
 4. Hanušová Z, Zahálková J. Od nálezu nefrolithiázy k diagnostice primární hyperparathyreózy, kazuistika z nefrologické praxe. VI.sympozium AGEL, Olomouc, 4.-5.10.2012.
 5. Zahálková J. Mimpara v léčbě minerálové a kostní nemoci při chronickém onemocnění ledvin. Ostrava, 13.3.2013.
 6. Petejová N, Ďuricová J, Martínek A, Zahálková J. Pharmacokinetics of gentamicin and vancomycin during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients with acute kidney injury. 33.International Symposium of Intensive Care and Emergency Medicine ESICM, Brusel 19.-22.32013.
 7. Žamboch K, Krejčí K, Škarda J, Langová K, Stejskal D, Švesták M, Zahálková J, Ščudla V, Zadražil J. Histomorfometrie renální osteopatie u minerálové a kostní nemoci při chronickém selhání ledvin. XVI. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. Olomouc, 12.-14.9.2013.
 8. Orság J, Šafránek P, Metelka R, Turcsanyi P, Mazánek L, Zelená H, Prucek L, Zahálková J, Krejčí K, Žamboch K, Kosatíková Z, Zadražil J. Srdečné pozdravy z Koreje aneb hantavirové infekce na Moravě. XX.Kongres České internistické společnosti, Praha 2.-5.10.2013.
 9. Zahálková J, Stejskal D, Nekl L, Šindelářová D. Albuminurie – screeningový parametr s významnou prediktivní hodnotou. VIII.sympozium AGEL, Olomouc, 9.-10.10.2014.
 10. Zahálková J. Co rozhoduje o kvalitě dialyzační péče. VIII.sympozium AGEL, Olomouc, 9.-10.10.2014.

Publikace:

 1. R.Slavíčková, V.Monhart, J.Žabka, J.Suchanová, M.Ryba, M.Peiskerová, M.Trojánková, J.Zahálková, D.Sobotová, M.Horáčková, M.Ságová, M.Jírovec, J.Hajný, J.Vránová, S.Dusilová-Sulková. Anémie a metabolismus železa u nemocných dispenzarizovaných pro chronické onemocnění ledvin stadia 2-5. Aktuality v nefrologii, 2009, 15, 2: 53-62.
 2. J.Zahálková, M.Hrubý, K.Žamboch, I.Subhanová, M.Marsová. Komplexní péče o dialyzovaného pacienta s porfyria cutanea tarda (PCT). Aktuality v nefrologii, 2009, 15, 3: 104.
 3. J.Zadražil, J.Zahálková, V.Horčička, V.Ščudla: Nefrologie ve Fakultní nemocnici Olomouc, kapitola str. 159-175 ve: K.Matoušovic, I.Rychlík, S. Dusilová Sulková: Hereditatis petitio české nefrologie, Praha, Tigis 2009
 4. J.Zahálková, N.Petejová. Dávkování antibiotik u nemocných léčených kontinuálními eliminačními metodami. Sborník 2.kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Olomouc, 29.-31. 10. 2009, s. 58 abstr.
 5. K.Žamboch, J.Zahálková, Z.Kosatíková, J.Šrámková. Úspěšná léčba pokročilé formy sekundární hyperparatyreózy. Vnitřní Lék 2009, 55, Suppl 1: 181-182.
 6. K.Žamboch, J.Zahálková, Z.Kosatíková, M.Žurková, V.Kolek. Využití membránové plazmaferézy u pacienta s plicní alveolární proteinázou. Aktuality v nefrologii,2010, 16, Suppl.1: 38 abstr.
 7. P.Koranda, M.Halenka, J.Zahálková, Z.Kosatíková, M.Mysliveček. Jednodenní scintigrafické vyšetření kombinující 99mTc-MIBI/99mTc04subtrakci a dvoufázovou 99mTc-MIBI scintigrafii a SPECT u pacientů s terciární hyperparatyreózou. Česká radiologie 2010, 64 (3): 192-197.
 8. S.Dusilová Sulková, S.Opatrná, R.Ryšavá, V.Tesař, V.Teplan, O.Viklický, J.Zahálková. KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu CKD-MBD:komentovaný návod pro klinickou praxi. Aktuality v nefrologii, 2010, 16, 4: 113-126.
 9. Urbánek K, Zahálková J. Dávkování antibiotik u pacientů dialyzovaných pro akutní selhání ledvin. XII. Sborník Sympozia klinické farmacie René Macha, 2010, s.27, abstr.
 10. K.Žamboch, J.Zadražil, K.Krejčí, J.Zahálková, V.Ščudla. Minerálová a kostní nemoc při chronickém onemocnění ledvin. Vnitřní Lék., 2011, 57(5(: 33, abstr.
 11. Zahálková J, Petejová N, Strojil J, Urbánek K. Vancomycin pharmaockinetics and pharmacdynamics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patiens. Nephrology, Dialysis, Transplantation 2011, 26 (4), Suppl 2, abstr.
 12. Zahálková J, Marsová M, Nikorjaková I, Švesták M, Žamboch K. Prevalence and relationship between factors related to cardiovascular ossification in dialysis patients. Nephrology, Dialysis, Transplantation 2011, 26 (4), Suppl 2, abstr.
 13. Zahálková J., Strojil J., Petejová N., Urbánek K., Grundmann M., Kacířová I. Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin. Klinická farmakologie a farmacie 2011, 25 (3): 116-121.
 14. Vojtová V, Strojil J, Zahálková J, Petejová N, Urbánek K. Vancomycin dosage in patients with sepsis undergoing continual renal replacement therapy. Int J Clin Pharm 2011, 33: 322, abstr.
 15. Urbánek K, Zahálková J, Metelka R, Strojil J. Gentamicin predialysis dosing in patiens receiving extended intermittent high-flux hemodialysis for acute kidney injury in sepsis. Therapeutic drug monitoring 2011, 33 (4): 516-517, abstr.
zpět na úvodní stránku oddělení