Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 587 800 111
+420 725 663 504
+420 725 663 554

Pracoviště

Sociální pracovník

Sociální pracovník:

Sociální péče ve zdravotnictví je oblastí, kdy se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplexnosti léčby tedy nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám a nebo rodina tuto péči poskytnout nemůže. Posláním našeho pracoviště je tedy pomáhat klientům a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.

Co poskytujeme:

  • Základní sociálně právní poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu
  • Monitorujeme a vyhodnocujeme potřeby pacienta
  • Poskytujeme základní poradenství s informacemi o možnostech získání dávek sociálního zabezpečení – příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, důchody, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, dávky státní sociální podpory / porodné, přídavky na děti, příspěvek na bydlení aj. / dávky nemocenského pojištění / ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství
  • Zajišťujeme kontakt s rodinou, sociální situaci řešíme ve spolupráci s rodinnými příslušníky, získáváme od nich potřebnou dokumentaci
  • Péče o seniory:  zajištění služeb domácí péče, zajištění umístění do Domovů pro seniory, Domovů se zvl. režimem
  • Péče o děti: sociální pomoc matkám v nepříznivé sociální situace, informace o sociálních dávkách poskytována vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, poskytnutí ochrany a sociální pomoci týranému, nebo zanedbávanému dítěti
  • Péče o občany v sociální tísni: zajištění ubytování v podobě azylových domů nebo ubytoven, vyřizování dávek
  • Další péče: zajištění sociálně právních záležitostí spojených s úmrtím pacienta – vyřizování pohřbu na náklady města v případech, že rodinní příslušníci nejsou, nebo pohřeb odmítají, poskytování informací rodinným příslušníkům  a pacientům ohledně dávek sociální pomoci, řešení různých životních událostí spojených se změnou zdravotního stavu, poskytnutí kontaktů na právní nebo dluhovou poradnu…
  • Jednáme v zájmu pacienta s jinými odborníky, správními orgány, spolupracujeme se sociálními a zdravotnickými zařízeními, Městskými úřady, Okresními soudy, Policií ČR, Úřady práce, Pohřební službou, Domovy pro seniory, Azylovými domy, ubytovnami atd..

Co je naším cílem:

Cílem této služby je umožnit klientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možnosti konkrétní pomoc.

Dodržujeme principy poradenství:

Bezplatnost, individualizace, diskrétnost

Pracovní doba:

Po 6:30 – 16:00
Út 6:30 – 15:00
St 6:30 – 15:00
Čt 6:30 – 15:00
6:30 – 14:00