Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 587 800 111
+420 725 663 504
+420 725 663 554

Pracoviště

Léčebna dlouhodobě nemocných

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

  • 35 lůžek

O oddělení

Činnost Léčebny dlouhodobě nemocných v Nemocnici Šternberk je zaměřena na následnou péči o pacienty, kteří byli hospitalizováni na akutních odděleních této nemocnice – zejména traumatologickém, chirurgickém, interním a neurologickém. LDN je organizačně rozčleněna na 2 oddělení. Celková kapacita je 35 lůžek.

Péči poskytujeme širokému spektru pacientů např. po traumatech, cévních mozkových příhodách, infektech, s postiženým pohybovým aparátem. Většinou se jedná o polymorbidní nemocné ve vyšším věku, u nichž je často přítomna i porucha kognitivních funkcí. Tato může být ještě akcentována proběhlým akutním onemocnění a bývá jedním z důvodů momentální nemožnosti propuštění pacienta do ambulantní péče vzhledem k nutnosti většího dohledu a pomoci při běžných každodenních úkonech.

Během pobytu na oddělení pokračujeme v započaté léčbě, v rehabilitaci, dle povahy onemocnění pacienty aktivizujeme a mobilizujeme, snažíme se o zlepšení jejich kondice. Důraz je kladen na obnovu soběstačnosti v takové míře, aby se klienti mohli vrátit do domácího prostředí.

Nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, nebo jsou v pokročilém nebo terminálním stadiu onemocnění poskytujeme paliativní péči.