Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 587 800 111
+420 725 663 504
+420 725 663 554

Co zařídit po porodu

Úřední záležitosti:

Vystavení rodného listu dítěte:
k porodu přinesete oddací list (stačí kopie)  nebo prohlášení o určení otcovství. Tyto dokumenty porodnice po porodu posílá na matriku ve Šternberku. Rodný list dítěte Vám zpravidla na počkání vystaví šternberská matrika, kam se osobně dostavíte s Prohlášením o jméně (dostanete k vyplnění v porodnici) a občanskými průkazy. Kontakt: Městský úřad Šternberk – Matrika Šternberk, Opavská 1, tel: 585 086 551 http://www.sternberk.eu

Registrace dítěte u zdravotní pojišťovny:
novorozenec je dnem narození automaticky pojištěn u stejné zdravotní pojišťovny jako matka dítěte. Na pracovišti okresní pobočky příslušné zdravotní pojišťovny je však nutné provést registraci dítěte. Potřebujete k tomu doložit rodný list dítěte.

Platba za komunální odpad:
novorozenec je sice po vystavení rodného listu zapsán k trvalému pobytu  na adrese trvalého bydliště matky, ve většině obcí však není zprostěn platby za komunální odpad.

Kopii rodného listu dítěte 
odevzdat na mzdovou účtárnu Vašeho zaměstnavatele (nebo na SSZ) pro slevu na dani.

Žádost o porodné:
Rodina s nízkými příjmy u prvního dítěte může zažádat o porodné  na místě Státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Formuláře naleznete tam nebo na http://formulare.mpsv.cz/


Návštěva dětského lékaře dítěte u vás doma

Telefonicky ihned po návratu z porodnice informujte dětského lékaře miminka (kterého jste si vybrali a kontaktovali již před porodem), který vás osobně doma navštíví a provede prohlídku dítěte a domluví s Vámi další návštěvy v ordinaci.


Mateřská a rodičovská dovolená

Po skončení mateřské dovolené (která trvá u maminky s jedním dítětem 28 týdnů) je nutné zažádat svého zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené.

zpět na úvodní stránku oddělení