Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Elektroléčba (ultrazvuk, magnetoterapie, parafín…)

Elektroléčba zahrnuje všechny moderní metody používané v rehabilitaci - ultrazvuk, magnetoterapii, distanční elektroterapii, Rebox na léčbu bolesti a multifunkční přístroje na elektroterapii. V rámci sekce elektroléčby je poskytována i termoterapie – parafín, lavatherm (rašelinové obklady) a kryoterapie.

Pacient, který má předpis na elektroterapii, se objedná u sestry v evidenci (tel.: 587 800 333) dle rozpisu elektroterapie. Sám si proceduru zaplatit nemůže.

Procedura je kontaktní nebo bezkontaktní. Doba aplikace je dle ordinace lékaře v rozmezí 1 – 30 minut.

Spektrum péče elektroléčby:

Ultrazvuk

Ultrazvuková terapie je využití podélného vlnění prostředí s frekvencí vyšší než 20 000 Hz k terapeutickým účelům. Při aplikaci ultrazvuku neprochází tělem žádný elektrický proud, v rámci fyzikální terapie ho tedy řadíme do oblasti mechanoterapie. Procedura je kontaktní. Používá se k uvolnění napětí ve svalech.

Distanční elektroterapie

Distanční elektroterapie je využití působení elektrického proudu, který vzniká v hloubce tkáně prostřednictvím elektromagnetické indukce. Distanční terapie je aplikována na našem oddělení ze dvou přístrojů VAS 07. Při této proceduře není nutná obnaženost ošetřovaného bolestivého místa – procedura je bezkontaktní. Zlepšuje prokrvení v tkáních, působí proti bolesti. Její největší přínos je v tom, že může být aplikována i po umělých náhradách kloubů a po fixacích kovy.

Rebox – Physio

Přenosný elektroterapeutický přístroj, charakterizovaný jako transkutánní elektroterapeutický stimulátor. Procedura je kontaktní. Hlavní použití při lokalizovaných poruchách pohybového aparátu v akutních stádiích.

Magnetoterapie

Magnetoterapie využívá pro terapeutické účely obecné biologické účinky magnetické složky elektromagnetického pole. Magnetoterapie je aplikována samostatně v předepsané místnosti. Při této proceduře není nutná obnaženost ošetřovaného bolestivého místa. Největší přínos pro pacienty s degenerativními onemocněními nosných kloubů(kyčel, koleno).

Kombinovaná terapie

Kombinovaná terapie využívá účinků současné aplikace ultrazvuku a elektroterapie. Procedura je kontaktní. Ošetřují se reflexní změny ve svalech.

Elektroterapie

Kontaktní elektroterapie je využití elektrického proudu nebo elektrických impulzů k terapeutickým účelům.

  • Diadynamické proudy – DD(ovlivnění akutní bolesti po úrazech)
  • Träbertův proud – TP(snížení bolestivosti při akutních onemocněních zad)
  • Středofrekvenční procedury TENS, H – vlny

Procedura je kontaktní.

Elektrodiagnostika

je stanovení optimálních parametrů impulzů pro dráždění denervovaných svalů.

Elektrostimulace

je dráždění denervovaných svalů impulzy, jejichž parametry jsou stanoveny pomocí elektrodiagnostiky (posílení svalů u neurologických onemocnění).

Elektrogymnastika

je vyvolání mimovolní kontrakce svalu pomocí elektrického dráždění. Procedura je kontaktní. (posílení oslabených svalů po operacích pohybového aparátu (kolenní kloub).

Kryoterapie

zahrnuje procedury o teplotě 0 stupňů a méně (akutní stavy).

Termoterapie

je působení teplými, horkými podněty (pozitivní termoterapie) a chladnými, studenými podněty (negativní termoterapie) na lidský organismus za terapeutickým účelem.

  • Parafín – teplotní tolerance parafínu je kolem 60 stupňů, jeho aplikaci řadíme mezi procedury částečně pozitivní termoterapie
  • Lavatherm (rašelinové obklady) - lokální aplikátor tepla, ve tvaru límce, jehož teplota je okolo 55 stupňů, teplo vzniká uvnitř aplikátoru na podkladě chemické reakce. Termoterapie je na našem oddělení aplikována dvěma způsoby – buď parafínové zábaly – tzv. rukavičky nebo lavaterm – lokální aplikátor tepla ve tvaru límce(krční páteř) nebo obdelníku(bederní páteř).(chronické a subchronické stavy)
zpět na úvodní stránku oddělení